• Home »
  • Canada »
  • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੂਸ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੂਸ

ਓਟਾਵਾ – ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਡ-ਇਫੇਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾਇਡ-ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵਿੰਡਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਂਡੇਲਿਅਨ (dandelion) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਕੋਲੌਜਿਸਟ (ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਮਾਹਰ) ਨੇ ਡੈਂਡੇਲਿਅਨ ਰੂਟ ਟੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ। ਪਾਮੇਲਾ ਓਵਦਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਂਕੋਲੌਜਿਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਂਡੇਲਿਅਨ ਰੂਟ ਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਡੇਲਿਅਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਂਡੇਲਿਅਨ ਰੂਟ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੈਂਸਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਸੇਲਸ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ, ਪੈਂਕ੍ਰਿਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਇਲੋਮੋਨੋਸਾਇਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਡ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਂਡੇਲਿਅਨ ਦੀ ਜਡ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।